SUT Entrepreneurship ส่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เข้าอบรม Workshop: SIA & SROI

SUT Entrepreneurship ส่งนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย เข้าอบรม Workshop: SIA & SROI

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT Entrepreneurship) ได้เข้าอบรม คอร์สสุดเข้มข้นที่ได้เรียนรู้แนวคิด ระเบียบวิธี และการปฏิบัติที่จำเป็นต่อการประเมินผลลั

โครงการ SILK ร่วมประชุมหารือและวางแผนการจัดงาน “ปั้นโคราช” กับเจ้าหน้าที่เทคโนธานี มทส. และกรมหม่อนไหม
News

โครงการ SILK ร่วมประชุมหารือและวางแผนการจัดงาน “ปั้นโคราช” กับเจ้าหน้าที่เทคโนธานี มทส. และกรมหม่อนไหม

เมื่อวานนี้ (19 กรกฎาคม 2566) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT Entrepreneurship)  โดยโครงการ SILK: ชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช พร้อมด้วย เจ้าที่เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชุมหารือและวางแผนการจัดงาน “ปั้นโคราช” ที่กำลังจะเกิดขึ้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม

SUT Entrepreneurship ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงาน "เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา" ที่ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์แห่งแรกของวังน้ำเขียว
News

SUT Entrepreneurship ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงาน "เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา" ที่ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์แห่งแรกของวังน้ำเขียว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT Entrepreneurship) ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงาน ที่ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์แห่งแรกของวังน้ำเขียว วันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) SUT Entrepreneurship นำโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิ

SILK ร่วมกับ กรมหมอนไหม ลงพื้นที่ดูกลุ่มปลูกหม่อนไหมที่ได้การับรองมาตราฐานจาก "กรมหม่อนไหม"

SILK ร่วมกับ กรมหมอนไหม ลงพื้นที่ดูกลุ่มปลูกหม่อนไหมที่ได้การับรองมาตราฐานจาก "กรมหม่อนไหม"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT Entrepreneurship) โดยโครงการ SILK: ชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช ร่วมกับ กรมหมอนไหม ลงพื้นที่ดูกลุ่มปลูกหม่อนไหมที่ได้การรับรองมาตราฐานจาก กรมหม่อนไหม โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการ SILK นำโดยอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์

โครงการ SILK จัดกิจกรรม SILK: Culture Tourism and Technology Trip พานวัตกรชุมชนไปศึกษาดูงานกรุงเทพ-เชียงใหม่
News

โครงการ SILK จัดกิจกรรม SILK: Culture Tourism and Technology Trip พานวัตกรชุมชนไปศึกษาดูงานกรุงเทพ-เชียงใหม่

โครงการ SILK จัดกิจกรรม SILK: Culture Tourism and Technology Trip พานวัตกรชุมชนไปศึกษาดูงานกรุงเทพ-เชียงใหม่

โครงการ SILK จัดกิจกรรม SILK Marketing ให้กับนวัตกรชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจเรื่องกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
Event

โครงการ SILK จัดกิจกรรม SILK Marketing ให้กับนวัตกรชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจเรื่องกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

SILK Marketing กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นวัตกรชุมชนภายใต้โครงการฯ และผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม เพื่อนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับไหม/ผ้าไหม ออกสู่ตลาด เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า

ทีมนักวิจัยโครงการ SILK หารือร่วมกับ ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เรื่องการกำหนดวันลงนาม MOU ระหว่าง มทส. และ กรมหม่อนไหม

ทีมนักวิจัยโครงการ SILK หารือร่วมกับ ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เรื่องการกำหนดวันลงนาม MOU ระหว่าง มทส. และ กรมหม่อนไหม

(12 มิถุนายน 2566) โครงการ SILK ชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช โครงการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT Entrepreneurship) นำโดย อ. ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับ นายโสภณ ยอดพรหม ผู

Klong Plakang "เทรลคลองปลากั้ง มิตรภาพไทย-แคนาดา"
Project

Klong Plakang "เทรลคลองปลากั้ง มิตรภาพไทย-แคนาดา"

(Scroll down for English) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ผ่านกองทุนแคนาดาเพื่อความริเริ่มท้องถิ่น (Canada Fund for Local Initiatives, CFLI) ให้พัฒนา “เทรลคลองปลากั้ง มิตรภาพไทย-แคนาดา” ในวาระการฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศไทยกั

SUT Entrepreneurship จัดอบรมหลักสูตร “Entrepreneurship and Business Incubation” สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
News

SUT Entrepreneurship จัดอบรมหลักสูตร “Entrepreneurship and Business Incubation” สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

SUT Entrepreneurship จัดอบรมหลักสูตร “Entrepreneurship and Business Incubation” สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สำรวจสถานที่ หารือแนวทางและวางแผน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา"
News

สำรวจสถานที่ หารือแนวทางและวางแผน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา"

สำรวจสถานที่ หารือแนวทางและวางแผน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา"

SUT Entrepreneurship โดยโครงการ SILK ยกเอา Korat Crafting Lab: เล่นผ่านไหม ร่วมจัดแสดงโชว์ผลงานในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (ISAN Creative Festival) ประจำปี 2566
News

SUT Entrepreneurship โดยโครงการ SILK ยกเอา Korat Crafting Lab: เล่นผ่านไหม ร่วมจัดแสดงโชว์ผลงานในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (ISAN Creative Festival) ประจำปี 2566

SUT Entrepreneurship โครงการ SILK นำห้องการเรียนรู้เชิงทดลอง “Korat Crafting Lab: เล่นผ่านไหม” ร่วมจัดแสดงโชว์ผลงานในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (ISAN Creative Festival) ประจำปี 2566

โครงการ SILK นำผลงานนวัตกรชุมชน เข้าร่วมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล ในงานย่าโม ปี 2566
News

โครงการ SILK นำผลงานนวัตกรชุมชน เข้าร่วมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล ในงานย่าโม ปี 2566

โครงการ SILK นำผลงานนวัตกรชุมชน เข้าร่วมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการกุศล ในงานย่าโม ประจำปี 2566

SUT Entrepreneurship พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการ “เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา” ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล นำไปพัฒนาสื่อดิจิทัลสำหรับเยี่ยมชมธรรมชาติ
News

SUT Entrepreneurship พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการ “เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา” ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล นำไปพัฒนาสื่อดิจิทัลสำหรับเยี่ยมชมธรรมชาติ

SUT Entrepreneurship พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการ “เทรลคลองปลากั้งมิตรภาพไทย-แคนาดา” ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล นำไปพัฒนาสื่อดิจิทัลสำหรับเยี่ยมชมธรรมชาติ

คณะทำงานการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการและอาชีพอิสระ (KU SRC Startup) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรม SUT Startup Camp #20 ภายใต้โจทย์: Smart Living
News

คณะทำงานการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการและอาชีพอิสระ (KU SRC Startup) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรม SUT Startup Camp #20 ภายใต้โจทย์: Smart Living

คณะทำงานการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการและอาชีพอิสระ (KU SRC Startup) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรม SUT Startup Camp #20 ภายใต้โจทย์: Smart Living

SUT Entrepreneurship ร่วมกับ สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) จัดกิจกรรม “SUT Ideathon ครั้งที่ 12”

SUT Entrepreneurship ร่วมกับ SEDA จัดกิจกรรม “SUT Ideathon ครั้งที่ 12”

SUT Entrepreneurship ร่วมกับ สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) จัดกิจกรรม “SUT Ideathon ครั้งที่ 12” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กระบวนการและฝึกปฏิบัติในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ อาจารย์

Korat Crafting Lab @ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

SILK ยก Korat Crafting Lab ไปให้น้องๆ ค่ายเยาวชนหม่อนไหม ลองเล่น เรียนรู้ @ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

10 มีนาคม 2666 ที่ผ่านมา SILK ชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช ได้นำเอา Korat Crafting Lab ไปให้น้องๆ ใน "ค่ายเยาวชนหม่อนไหม" ได้ลองเล่น เรียนรู้ และมองไหมในมุมมองใหม่   ณ "ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ซึ่งทางโครงการต้

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Smart City จังหวัดนครราชสีมา”

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Smart City จังหวัดนครราชสีมา”

SUT Entrepreneurship นำโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ หรือ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบ (SUT Entrepreneurship) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิ

SUT Entrepreneurship พร้อมด้วย SEDA ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายร่วมดำเนินการจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม “PAN Korat 2023”
News

SUT Entrepreneurship พร้อมด้วย SEDA ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายร่วมดำเนินการจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม “PAN Korat 2023”

SUT Entrepreneurship พร้อมด้วย สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายร่วมดำเนินการจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม “PAN Korat 2023”

นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศฯร่วมเป็นกรรมการในการนำเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไก่โคราชของ นักศึกษาป.ตรี
News

นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศฯร่วมเป็นกรรมการในการนำเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไก่โคราชของ นักศึกษาป.ตรี

คุณอภิสรา วิเชียร นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT- Entrepreneurship) ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการนำเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไก่โคราช ของนักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

SILK ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือแนวทาง เพื่อให้ "ชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช" เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนด้วยกัน
News

SILK ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือแนวทาง เพื่อให้ "ชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช" เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนด้วยกัน

SILK ร่วมกับภาคีเครือข่าย หารือแนวทางร่วมกัน เพื่อทำให้ ชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน..

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ จุดสกัดเขาสูง (เขาแผงม้า) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
News

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ จุดสกัดเขาสูง (เขาแผงม้า) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เทศกาลนับกระทิงและช้างวังน้ำเขียว ณ จุดสกัดเขาสูง (เขาแผงม้า) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา